Επεμβατικές Μέθοδοι
Προσθετική και Επανορθωτική Χειρουργική

Κατά την χειρουργική αποκατάσταση των ουρολογικών παθήσεων και ειδικά των παθήσεων των έξω γεννητικών οργάνων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνδυάζεται η άριστη λειτουργική αποκατάσταση με το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Στην κατεύθυνση αυτή η πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων ειδικών υλικών όπως προθέσεις, ταινίες ακράτειας, πλέγματα και μοσχεύματα.