Επεμβατικές Μέθοδοι
Ενδοουρολογία και Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία
Κυστεοσκόπηση

Ονομάζουμε την υπό άμεση όραση επισκόπηση της ουρήθρας , του προστάτη και της ουροδόχου κύστης. Αποτελεί την κατεξοχήν εξέταση με την οποία τίθεται η διάγνωση παθήσεων όπως όγκοι και λιθίαση της ουροδόχου κύστης χρόνιες φλεγμονές της κύστης και του προστάτη αλλά και στενώματα της ουρήθρας. Εκτός από άμεση διαγνωστική μέθοδο δια της κυστεοσκόπησης είναι δυνατό να ληφθούν βιοψίες από την κύστη, να αφαιρεθούν μικροί λίθοι και να διανοιχθούν στενώματα της ουρήθρας.

Με τη χρήση εύκαμπτων κυστεοσκοπίων η εξέταση εκτελείται χωρίς να είναι απαραίτητη η λήψη αναισθησίας.