Επεμβατικές Μέθοδοι
Ενδοουρολογία και Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία
LASER λιθοτριψία

Οι λίθοι του ουροποιητικού μπορεί να βρίσκονται καθ όλο το μήκος της αποχετευτικής οδού των ούρων: στο νεφρό, στον ουρητήρα (το “σωληνάκι” που μεταφέρει τα ούρα προς την ουροδόχο κύστη), στην ίδια την κύστη και στην ουρήθρα.

Η επεμβατική αντιμετώπιση της λιθίασης γίνεται πλέον ενδοσκοπικά. Το Laser αποτελεί την πλέον εξελιγμένη μέθοδο λιθοτριψίας. Η προσέγγιση του λίθου γίνεται δια της ουρήθρας από όπου με εύκαμπτα ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας έχουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της αποχετευτικής οδού. Αφού προσεγγίσουμε το λίθο προσχωρούμε υπό άμεση όραση σε κονιορτοποίηση του με τη χρήση του Laser.

Η μέθοδος είναι απολύτως αναίμακτη και ασφαλής όσο και εντυπωσιακή. Η κινητοποίηση του ασθενούς γίνεται άμεσα εντός 1-2 ωρών ενώ η νοσηλεία ολοκληρώνεται εντός του 24ώρου.

Οι περιπτώσεις πολύ μεγάλων κοραλλιογενών λίθων του νεφρού, όπου παλαιότερα η μόνη επιλογή ήταν το ανοικτό χειρουργείο, αντιμετωπίζονται πλέον με τη μέθοδο της Διαδερμικής Λιθοτριψίας. Εδώ η πρόσβαση στο νεφρό γίνεται διαμέσου μιας μικρότατης οπής στο δέρμα, μικρότερης του μισού cm, η οποία παύει να είναι ορατή από απόσταση 1 μέτρου σε λίγο καιρό. Δια της οπής εισάγεται στο νεφρό ειδικό mini νεφροσκόπιο μέσω του οποίου εφαρμόζεται η ίνα Laser και πραγματοποιείται η θραύση του λίθου υπό άμεση όραση.

Δια της μεθόδου αυτής απαλλάσσονται οι ασθενείς από κοραλλιογενείς λίθους χωρίς να υποβάλλονται σε επίπονες και αιματηρές ανοικτές επεμβάσεις με αυξημένη νοσηρότητα. Η νοσηλεία ολοκληρώνεται εντός 24-48 ωρών.