Επεμβατικές Μέθοδοι
Προσθετική και Επανορθωτική Χειρουργική
Φαλλοπλαστική - Ευθειασμός πέους

Τα σηραγγώδη σώματα του πέους, τα οποία κατά τη στύση πληρούνται με αίμα προκαλώντας τη χαρακτηριστική σκληρότητα του πέους, περιβάλλονται από ινώδη χιτώνα. Στη νόσο του Peyronnie έχουμε τον σχηματισμό μιας ή περισσοτέρων σκληρυντικών πλακών πάνω στον ινώδη αυτόν χιτώνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαρακτηριστική κλινική εικόνα της νόσου που είναι η ΚΑΜΨΗ του πέους κατά τη στύση. Η κάμψη μπορεί να είναι ήπια ή έντονη μέχρι και το σημείο να είναι αδύνατη η διείσδυση του πέους, συνοδεύεται δε πολλές φόρες από πόνο. Οι αιτίες εμφάνισης της νόσου δεν είναι πλήρως καθορισμένες.

Η χειρουργική αντιμετώπιση συνίσταται στην φαλλοπλαστική ευθειασμού του πέους η οποία γίνεται με δυο, βασικά, τρόπους:

- μέθοδος Nesbit: κατά τη μέθοδο αυτή ΔΕΝ αφαιρείται η σκληρυντική πλακά αλλά γίνεται πτύχωση του ινώδους χιτώνα αντίθετα από την πλευρά της κάμψης με κατάλληλες πλαστικές ραφές ώστε να επιτευχτεί ο πλήρης εκθειασμός του πέους. Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η άμεση μετεγχειρητική αποκατάσταση και κυρίως η πλήρης ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της στυτικής λειτουργίας. Μειονέκτημα αποτελεί η έστω και μικρή απώλεια σε μήκος που επέρχεται λόγω της πτύχωσης.

- σηραγγοπλαστική: κατά τη μέθοδο αυτή ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι σκληρυντικές πλάκες του ινώδους χιτώνα και το κενό καλύπτεται από αυτόλογο ή συνθετικό μόσχευμα. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται πολύ καλός ευθειασμός του πέους υπάρχει όμως η πιθανότητα να μειωθεί η σκληρότητα της στύσης ειδικά σε ασθενείς όπου προϋπάρχει κάποιος βαθμός στυτικής δυσλειτουργίας.

Στις περιπτώσεις ασθενών με βαριά νόσο Peyronnie η οποία συνδυάζεται με στυτική δυσλειτουργία η θεραπεία εκλογής είναι η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης.