Παθήσεις
Ουρολογικές
Καρκίνος όρχεων

Ο καρκίνος του όρχι είναι μια σχετικά σπάνια νόσος καθώς η πιθανότητα νόσησης κατά τη διάρκεια της ζωής ενός άνδρα είναι περίπου 0,5%.Αφορά δυστυχώς τις νεαρές ηλικίες καθώς εμφανίζεται συνήθως μεταξύ των 20 και 40 ετών.Ευτυχώς όμως πρόκειται για καρκίνο που αν διαγνωσθεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα έχει πολύ καλή πρόγνωση και σε πολλές περιπτώσεις ιάται πλήρως.

Συμπτωματολογία

- σκληρία στον ένα όρχι,ανώδυνη συνήθως ή και επώδυνη κατά την ψηλάφηση.Είναι το συχνότερο σύμπτωμα και ανακαλύπτεται συνήθως απο τον ίδιο τον ασθενή.

- διόγκωση του ενός όρχι.

- πόνος ή αίσθημα βάρους στον έναν όρχι με πιθανή αντανάκλαση πρός τη βουβωνική χώρα ή πρός το εσωτερικό του μηρού.

- διόγκωση του στήθους και οσφυαλγία αποτελούν σπανιότερα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε προχωρημένη νόσο.

Διάγνωση

κλινική εξέταση-ψηλάφηση.

- υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία οσχέου.

- καρκινικοί δείκτες στο αίμα ειδικοί για τη νόσο είναι η α-φετοπρωτείνη, η β-χοριακή γοναδοτροπίνη και η LDH.

αξονική τομογραφία κοιλίας και θώρακα για τον έλεγχο μεταστάσεων.

Αντιμετώπιση

Είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική και συνίσταται στην ριζική αφαίρεση του πάσχοντος όρχι και των περιβλημάτων του.Η επέμβαση ονομάζεται ριζική ορχεκτομή και εκτελείται με μικρή τομή στο ύψος της σύστοιχης βουβωνικής χώρας ενώ η κινητοποίηση του ασθενούς μετεγχειρητικά είναι άμεση.Επίσης είναι δυνατή η τοποθέτηση ορχικού ενθέματος για αισθητικούς λόγους στον ίδιο ή σε δεύτερο χρόνο.Ακολουθεί σταδιοποίηση της νόσου και χορήγηση επικουρικής θεραπείας με χημειοθεραπευτικά ή με ακτινοβολία όπου είναι απαραίτητο.Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τους ασθενείς που επιθυμούν να διατηρήσουν την γονιμοποιητική τους ικανότητα καθώς η επικουρική θεραπεία είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει τον εναπομείναντα υγειή όρχι.Προτείνεται η συλλογή και διατήρηση σπέρματος με κατάλληλες μεθόδους πρίν την έναρξη οποιασδήποτε επικουρικής θεραπείας.

Η πρόγνωση εξαρτάται κυρίως από: 

- ιστολογικό τύπο του καρκίνου.

- έγκαιρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση.Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρύνονται όλοι οι νέοι άνδρες και ειδικά όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, στην τακτική αυτοεξέταση.Σε κάθε υποψία ψηλάφησης σκληρίας ή ακόμα και σε αμφιβολία πρέπει απαραιτήτως να ζητείται η γνώμη του ειδικού Ουρολόγου.