Επεμβατικές Μέθοδοι
Ενδοουρολογία και Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία
Τοποθέτηση ουρητηρικού STENT ( pig tail )

Τα ούρα που παράγονται στο νεφρό μεταφέρονται πρός την ουροδόχο κύστη μέσω ενός λεπτού σωλήνα που ονομάζεται ουρητήρας και έχει μήκος περί τα 25 εκατοστά και διάμετρο γύρω στα 3 χιλιοστά.Όταν για οποιαδήποτε αιτία, όπως π.χ ενσφήνωση λίθου,ο ουρητήρας αποφραχθεί  τότε προκύπτει στάση των ούρων στο νεφρό με άμεσες και σοβαρές συνέπειες οι κυριότερες των οποίων είναι:

- αύξηση της πίεσης στο νεφρό με αποτέλεσμα τη διάτασή του.Αυτό προκαλεί έντονο και χαρακτηριστικό πόνο που ονομάζεται κωλικός του νεφρού.

- δημιουργία κλειστής κοιλότητας και ανάπτυξη μικροβίων.Αυτό οδηγεί σε λοίμωξη του νεφρού που ονομάζεται πυελονεφρίτιδα και αποτελεί μία πολύ σοβαρή κατάσταση.

Η μή έγκαιρη αντιμετώπιση οδηγεί σταδιακά σε μόνιμες βλάβες του νεφρού και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.Είναι, λοιπόν,εξαιρετικά κρίσιμο να γίνει άμεση άρση της απόφραξης.Η πολύ σημαντική αυτή πράξη επιτελείται πλέον εύκολα,γρήγορα και αναίμακτα με την τοποθέτηση λεπτού ουρητηρικού STENT ( Pig Tail ) κατα μήκος του αποφραγμένου ουρητήρα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ούρων απο το νεφρό πρός την ουροδόχο κύστη.Η τοποθέτηση του Pig Tail γίνεται υπο μέθη εντός 5-10 λεπτών,υπο άμεση όραση και υπο συνεχή ακτινοσκοποκό έλεγχο.Ο ασθενής κινητοποιείται αμέσως και εξέρχεται εντός μίας ώρας.