Επεμβατικές Μέθοδοι
Ενδοουρολογία και Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία
Εξωσωματική λιθοτριψία - ESWL

Η εισαγωγή της εξωσωματικής λιθοτριψίας στην αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης έφερε πραγματική επανάσταση κατά τη δεκαετία του 1980. Έκτοτε οι μονάδες εξωσωματικής λιθοτριψίας έχουν εκσυγχρονιστεί σε τέτοιο βαθμό που σε τίποτα σχεδόν δεν θυμίζουν τους παλαιούς λιθοτρίπτες.

Ακόμα και σήμερα η ESWL κατέχει σημαντικότατη θέση ανάμεσα στις θεραπευτικές μας επιλογές προκειμένου για λιθίαση του νεφρού αλλά και του ουρητήρα.

Η μέθοδος συνίσταται στη χρήση κρουστικών κυμάτων για τη θραύση των λίθων. Η μονάδα παραγωγής και μετάδοσης των κυμάτων εφαρμόζεται στο σώμα του ασθενούς εξωτερικά (μαξιλάρι με GEL) ενώ ο άξονας μετάδοσης του κύματος προς τον λίθο κατευθύνεται υπό άμεση real time ακτινοσκόπηση η από υπέρηχο.

Η μέθοδος είναι ανώδυνη, φυσικά αναίμακτη και βέβαια δεν απαιτείται χορήγηση αναισθησίας. Η αποτελεσματικότητα της είναι πολύ ικανοποιητική. Η όλη διαδικασία διαρκεί μια ώρα και αμέσως μετά ο ασθενής κινητοποιείται και εξέρχεται.