Παθήσεις
Ανδρολογικές
Στυτική δυσλειτουργεία

Ο μηχανισμός πρόκλησης της στύσης αποτελεί ενα σύνθετο φαινόμενο στην πραγμάτωση του οποίου συμμετέχουν το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα,το καρδιαγγειακό και το ενδοκρινικό σύστημα.Μια αλυσίδα διεργασιών έχει ως τελικό αποτέλεσμα την πλήρωση των σηραγγωδών σωμάτων του πέους με αίμα και έτσι την αύξηση του μεγέθους και της σκληρώτητας του πέους σε βαθμό ικανό ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική σεξουαλική επαφή.

Ως στυτική δεισλειτουργία ορίζουμε την αδυναμία επίτευξης και διατήρησης στύσης ικανής ώστε να περατωθεί η σεξουαλική επαφή.Είναι αυτοννόητο ότι βλάβη σε οποιοδήποτε σημείο του πολυσχιδούς μηχανισμού στυτικής λειτουργίας θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.Η εμφάνιση και εγατάσταση της στυτικής δυσλειτουργίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ψυχισμό του άνδρα αλλά και του ζευγαριού γενικά με σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή ενώ η κακή,αυτή, ψυχολογία ανατροφοδοτεί και επιτείνει το υπάρχον πρόβλημα.

Αίτια και Παράγοντες Κινδύνου

Ψυχολογικά αίτια: τα συναντάμε κυρίως σε νεαρές ηλικίες όπου ο ενδελεχής έλεγχος δέν αναδυκνύει κάποιο πιθανό οργανικό αίτιο.Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η συνδρομή εξειδικευμένου ψυχολόγου ή ψυχιάτρου.

Οργανικά αίτα: αφορούν παθήσεις και βλάβες των συστημάτων που συμμετέχουν στο μηχανισμό της στύσης.

- αγγειακά: όπως σε καρδιακή ανεπάρκεια,σε περιφερική αγγειοπάθεια,αρτηριοσκλήρωση,τραυματισμό των αρτηριών ή ανεπάρκεια των φλεβών του πέους κ.λ.π

- νευρολογικά: νοσήματα και βλάβες του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος,όγκοι,επεμβάσεις στην ελάσσονα πύελο ή στην σπονδυλική στήλη,διαβητική νευροπάθεια κ.λ.π

- ορμονολογικά: όπως σε σύνδρομα υπογοναδισμού,μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης κ.λ.π

- φάρμακα: η λήψη αντιυπερτασικών και αντικαταθληπτικών σχετίζεται με προβλήματα στύσης.

- τρόπος ζωής: το κάπνισμα,το αλκοόλ,το άγχος,η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης,η έλλειψη σωματικής άσκησης επηράζουν αρνητικά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας είναι σύνθετο και δυσεπίλυτο καθώς συμμετέχουν περισσότεροι αιτιολογικοί παράγοντες ενώ και ο ψυχολογικός παράγων συμμετέχει δευτερογενώς επιτείνοντας το πρόβλημα. 

Διαγνωστική προσέγγιση

- ιστορικό και κλινική εξέταση: είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η φύση του προβλήματος,να σκιαγραφηθεί το ψυχολογικό profil και να εντοπιστούν όλες οι συνυπάρχουσες παθήσεις που μπορεί να σχετίζονται με τη στυτική δυσλειτουργία.

- εργαστηριακός έλεγχος: εξετάσεις αίματος και ούρων και ορμονολογικός έλεγχος.

- υπερηχογράφημα doppler πεϊκών αγγείων προ και μετά προκλητή στύση 

- δυναμική σκληρομετρία πραγματικού χρόνου regiskan.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

- ψυχολογική προσέγγιση και διαμόρφωση του τρόπου ζωής.

- αντιμετώπιση νοσημάτων που τυχόν συνυπάρχουν και επηρεάζουν όπως νευρολογικά,διαβήτης,τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής κ.λ.π

- φαρμακευτική αγωγή: απο το στόμα χορηγούμενα φάρμακα πρόκλησης στύσης όπως η σιλδεναφίλη (Viagra),η βαρδαναφίλη (Levitra) και η τανταναφίλη (Cialis).Προϋπόθεση για την επιτυχή δράση αυτών των φαρμάκων ειναι η ύπαρξη σεξουαλικής επιθυμίας και ανάλογου ερεθίσματος.

- ενδοπεϊκές ενέσεις αγγειοδιασταλτικών ουσιών που προκαλούν άμεση στύση.

- ενδοπεϊκή πρόθεση: αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην μόνιμη αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας εκεί όπου οι άλλες μέθοδοι έχουν αποτύχει.

Η αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας είναι ένα σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα που συνήθως απαιτεί μακρόχρονη προσπάθεια και συνεχή συνεργασία του ασθενούς με τον ιατρό του.