Επεμβατικές Μέθοδοι
Προσθετική και Επανορθωτική Χειρουργική
Αποκατάσταση κιρσοκήλης

Κιρσοκήλη ονομάζουμε τη διόγκωση των φλεβών που περιβάλλουν τον όρχι και προκαλείται από τη στάση-λίμναση του αίματος εντός του φλεβικού δικτύου του όρχι. Η πρωτογενής βλάβη που οδηγεί στην κιρσοκήλη είναι η ανεπάρκεια των φλεβικών βαλβίδων με αποτέλεσμα τη χαμηλή ροή αίματος από τον όρχι προς τη συστηματική κυκλοφορία. Συμβαίνει ως επί το πλείστον στον αριστερό όρχι.

- Κλινική εικόνα και συμπτώματα: οι φλέβες που περιβάλλουν τον όρχι αποκτούν κιρσοειδή διόγκωση, αντιληπτή κατά την ψηλάφηση του οσχέου αλλά και ορατή πολλές φορές από το δέρμα. Ο ασθενής παραπονείται για πόνο ή αίσθημα βάρους στον σύστοιχο όρχι που επιτείνεται κατά την σωματική άσκηση ή την ορθοστασία.

- Διάγνωση: κιρσοκήλες μικρού βαθμού μπορεί να μην γίνουν αντιληπτές κατά την ψηλάφηση. Σε κάθε περίπτωση η διάγνωση μπαίνει από το triplex οσχέου.

- Θεραπεία: η αποκατάσταση της κιρσοκήλης ενδείκνυται όταν προκαλεί πόνο ή αίσθημα βάρους, όταν επηρεάζει το σπερμοδιάγραμμα και όταν είναι τόσο προχωρημένη που οι κιρσοειδείς φλέβες είναι ορατές με το μάτι και αντιαισθητικές.

Η επεμβατική αποκατάσταση της κιρσοκήλης γίνεται μικροχειρουργικά μέσω υποβουβωνικής τομής 2 εκατοστών. Σκοπός της επέμβασης είναι η απολίνωση και διατομή των διευρισμένων φλεβών. Με την υποβουβωνική αυτή μέθοδο ΔΕΝ απαιτείται η διάνοιξη μυών και περιτονίας όπως με παλαιότερες μεθόδους. Έτσι ελαχιστοποιείται ο μετεγχειρητικός πόνος και ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα ενώ η νοσηλεία ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημέρας.