Παθήσεις
Ουρολογικές
Καρκίνος του νεφρού

Ο καρκίνος του νεφρού εμφανίζεται σε άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας ακόμη και σε παιδιά.Στην Ευρώπη,η αναλογία του νεφρικού καρκίνου ανέρχεται στο 3% των συνολικών περιπτώσεων καρκίνων.

- Προδιαθεσικοί παράγοντες: ο σοβαρότερος είναι το κάπνισμα.Ενοχοποιούνται επίσης η κληρονομικότητα,η παχυσαρκία,η κατάχρηση μή στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κ.ά.

- Συμπτώματα: τα τυπικά συμπτώματα είναι η μακροσκοπική αιματουρία και η ψηλαφητή μάζα στη νεφρική χώρα.Ο νεφρικός καρκίνος μπορεί να εκδηλωθεί όμως και με πλήθος άλλων συμπτωμάτων όπως απώλεια βάρους,αδυναμία και καταβολή,πυρετό αγνώστου αιτιολογίας κ.λ.π Σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά σε αρχικά στάδια δεν εμφανίζεται κανένα σύμπτωμα και η διάγνωση προκύπτει απο κάποιο τυχαίο έλεγχο.

- Διάγνωση: το υπερηχογράφημα αποτελεί την συνηθέστερη εξέταση κατά την οποία αποκαλύπτεται ο καρκίνος του νεφρού.Για την επιβεβαίωση της νόσου σκόπιμος είναι ο έλεγχος με αξονική ή και μαγνητική τομογραφία.

- Θεραπεία: η βασική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού ειναι χειρουργική και ονομάζεται νεφρεκτομή. Εκτελείται είται με τον κλασσικό τρόπο δηλαδή με ανοικτό χειρουργείο, είτε λαπαροσκοπικά-ρομποτικά όπου αυτό είναι εφικτό

Η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία δεν αποτελούν θεραπευτικές επιλογές λόγω της ανθεκτικότητας του νεφρικού καρκίνου.Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κάποιοι εξελιγμένοι φαρμακευτικοί παράγοντες, οι VEGF,οι οποίοι χορηγούνται επικουρικά σε περιπτώσεις μεταστατικού καρκίνου με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Είναι αυτονόητο ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ κρίσιμη όσον αφορά την πρόγνωση της νόσου.Δεδομένου ότι σε αρχικά στάδια δέν υπάρχουν συμπτώματα ,αποκτά εξαιρετική σημασία ο προληπτικός έλεγχος που μπορεί εύκολα να γίνει με ένα απλό υπερηχογράφημα.