Επεμβατικές Μέθοδοι
Προσθετική και Επανορθωτική Χειρουργική
Αποκατάσταση υδροκήλης

Υδροκήλη ονομάζουμε την συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι και την σύστοιχη επιδιδυμίδα. Η υδροκήλη μπορεί να είναι συγγενής η επίκτητη ενώ το μέγεθος της ποικίλει ανάλογα με την ποσότητα του εγκυστωμένου υγρού. Μπορεί να συνοδεύει δευτεροπαθώς καταστάσεις όπως φλεγμονές του όρχι και της επιδιδυμίδας, καρκίνο του όρχι, τραύματα στο όσχεο κ.λπ.

Κλινική εικόνα: παρατηρείται διόγκωση του ημιοσχέου συνήθως ανώδυνη

Διάγνωση: η κλινική εξέταση και το υπερηχογράφημα του οσχέου επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Σε περιπτώσεις που τίθεται υποψία κακοηθείας είναι απαραίτητη η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία.

Αντιμετώπιση: μικρές υδροκήλες συνήθως απορροφώνται με συντηρητική αγωγή. Οι μεγαλύτερες υδροκήλες και ειδικά εκείνες που βρίσκονται υπό τάση πρέπει να αποκαθίστανται χειρουργικά ώστε να αποφευχθούν μόνιμες βλάβες στους όρχεις και στις επιδιδυμίδες.

Η επέμβαση συνίσταται στην αφαίρεση του σάκου μέσα στον οποίο εγκυστούται το υγρό και πραγματοποιείται με μικρή τομή επί του όσχεου. Η νοσηλεία, κατά περίπτωση, δεν ξεπερνά τις 24 ώρες.