Επεμβατικές Μέθοδοι
Ενδοουρολογία και Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία

Η πρόοδος της επιστημονικής γνώσης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας έχουν συμπληρώσει τη φαρέτρα του χειρουργού με πολύ εξειδικευμένα χειρουργικά όργανα και εργαλεία. Οπτικές ίνες υψηλής ευκρίνειας, εύκαμπτα ενδοσκόπια, ίνες Laser και βεβαία το Ρομπότ έχουν διευρύνει τους χειρουργικούς μας ορίζοντες προσφέροντας άπειρες θεραπευτικές δυνατότητες.

Την τελευταία δεκαετία έχει επικρατήσει παγκοσμίως η εφαρμογή της ενδοουρολογίας και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής ουρολογίας στην αντιμετώπιση σχεδόν όλων των χειρουργικών ουρολογικών παθήσεων.

Τα εμφανή πλεονεκτήματα των εξειδικευμένων αυτών μεθόδων είναι βεβαίως η ακρίβεια και η ασφάλεια εκτέλεσης της επέμβασης, η ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος καθώς και του μετεγχειρητικού πόνου και τελικά η μείωση του χρόνου νοσηλείας και επανόδου στις καθημερινές δραστηριότητες.

Προϋπόθεση αποτελεί βεβαίως η προσήλωση του Χειρουργού-Ουρολόγου στην παρακολούθηση και αφομοίωση των τεχνολογικών εξελίξεων που αφορούν την ειδικότητα μας καθώς και η εξειδίκευση του στις νεότερες επεμβατικές μεθόδους.