Επεμβατικές Μέθοδοι
Ενδοουρολογία και Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία
Ουρηθρικό STENT

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε ασθενείς οι οποίοι, λόγω έντονου υποκυστικού κωλύματος (π.χ. υπερπλασία προστάτη), παρουσιάζουν ατελή η πλήρη επίσχεση ούρων, όμως η γενική τους κατάσταση η το προχωρημένο της ηλικίας δεν επιτρέπει να υποβληθούν σε επέμβαση προστατεκτομής. Το stent είναι η εναλλακτική λύση αν ο ασθενής δεν επιθυμεί να φέρει μόνιμο ουροκαθετήρα.

Η μέθοδος συνίσταται στην τοποθέτηση, στην προστατική ουρήθρα, ειδικού stent σκοπός του οποίου είναι η διατήρηση ανοικτής της οδού ούρησης. Το stent τοποθετείται υπό άμεση όραση με τη χρήση ειδικού κυστεοσκοπίου εντός 10 λεπτών. Δεν απαιτείται χορήγηση αναισθησίας και δεν υπάρχει απώλεια αίματος. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μιας ώρας με παραμονή στο τμήμα βραχείας νοσηλείας.