Επεμβατικές Μέθοδοι
Ενδοουρολογία και Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία
LASER προστατεκτομή - GREEN LIGHT

Αποτελεί την πλέον εξελιγμένη μέθοδο για Laser προστατεκτομή και εκτελείται διουρηθρικά. Πρόκειται για ίνα Laser η οποία εφαρμόζεται μέσω οπτικού ενδοσκοπίου υψηλής ευκρίνειας και επιτυγχάνει την εξάχνωση του προστάτη εμποδίζοντας παράλληλα την απώλεια αίματος από τα αγγεία. Πρόκειται δηλαδή για μέθοδο που μας επιτρέπει να απαλλάξουμε τον ασθενή από την υπερπλασία του προστάτη τελείως αναίμακτα.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι άμεση εντός 24 ωρών. Ο ασθενής αισθάνεται σαν να μην έχει χειρουργηθεί και επανέρχεται βεβαίως άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να αφαιρέσουμε ακόμα και πολύ μεγάλους προστάτες σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή με απόλυτη ασφάλεια.