Παθήσεις
Ουρολογικές
Θηλώματα και καρκίνος ουροδόχου κύστης

Οι όγκοι της ουροδόχου κύστης χωρίζονται σε μυοδιηθητικούς και σε μη-διηθητικούς (θηλώματα). Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται παθολογοανατομικά αφού προηγουμένως εξαιρεθεί χειρουργικά η εξωφυτική βλάβη και σταλεί για βιοψία. Η κατηγοριοποίηση του όγκου είναι εξαιρετικής σημασίας αφού προσδιορίζει τόσο την θεραπευτική αντιμετώπιση όσο και την πρόγνωση της νόσου.

Οι όγκοι της ουροδόχου κύστης σχετίζονται άμεσα κυρίως με το κάπνισμα αλλά και με την επαφή με χημικές ουσίες όπως χρωστικές, βαφές κλπ

Συμπτωματολογία

Αρκετοί όγκοι ιδιαίτερα σε αρχικά στάδια είναι δυνατόν να μην δίνουν κανένα σύμπτωμα και η ανακάλυψη τους να γίνει τυχαία σε κάποιο προληπτικό έλεγχο. Το βασικότερο σύμπτωμα που θα πρέπει να οδηγήσει τον ασθενή άμεσα στον Ουρολόγο είναι βεβαία η ΑΝΩΔΥΝΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ. Άλλα συμπτώματα που θα αφυπνίσουν τον ιατρό είναι η μικροσκοπική αιματουρία σε γενική εξέταση ούρων και τα ερεθιστικά δυσουρικά ενοχλήματα κυρίως η έντονη επιτακτικότητα.

Διάγνωση

Υπερηχογράφημα νεφρών-ουρητήρων-κύστης: είναι η απλούστερη εξέταση μέσω της οποίας μπορεί να ανακαλυφθεί ένας όγκος κύστεως.

Αξονική τομογραφία κοιλίας: έχει σαφώς μεγαλύτερη ευαισθησία σαν εξέταση από τον υπέρηχο και επιπλέον μας δίνει πληροφορίες για την σε βάθος επέκταση του όγκου, την ύπαρξη λεμφαδένων κλπ.

Κυτταρολογική ούρων: έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε όγκους υψηλότερου βαθμού κακοήθειας.

Κυστεοσκόπηση: είναι η μόνη εξέταση που υπό άμεση όραση θέτει τη διάγνωση ενώ ταυτόχρονα μέσω αυτής λαμβάνουμε βιοψίες από τον όγκο προκειμένου να τον σταδιοποιήσουμε. Η κυστεοσκόπηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλείπεται ακόμα και σε απλή υποψία για ύπαρξη όγκου στην κύστη.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει διουρηθρική εκτομή του όγκου σε κατάλληλο βάθος και έκταση. Τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης σε συνδυασμό και με άλλα κριτήρια θα καθορίσουν την περαιτέρω αντιμετώπιση.

Μη-διηθητικοί όγκοι: η πλήρης διουρηθρική εκτομή του όγκου σε συνδυασμό ενδεχομένως με ενδοκυστικές εγχύσεις χημειοθεραπευτικού είναι η θεραπεία εκλογής. Είναι πολύ κρίσιμο ο ασθενής να ακολουθήσει ένα αυστηρό πρωτόκολλο παρακολούθησης διότι οι θηλωματώδεις επιφανειακοί όγκοι έχουν την τάση να επανεμφανίζονται και να επεκτείνονται σε βάθος γεγονός που επιβαρύνει την πρόγνωση.

Μυοδιηθητικός καρκίνος της κύστης: εδώ η θεραπεία εκλογής είναι η Ριζική Κυστεκτομή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία η και ακτινοθεραπεία όπου αυτό ενδείκνυται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: έχει τεράστια σημασία η ακριβής και έγκαιρη διάγνωση ώστε να αντιμετωπιστεί ο όγκος της κύστης σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο γεγονός που θα οδηγήσει σε καλύτερη πρόγνωση για τον ασθενή.