Παθήσεις
Ουρολογικές
Ακράτεια ούρων σε άνδρες και σε γυναίκες

Ακράτεια ούρων σε άνδρες και γυναίκες ορίζεται η απώλεια ποσότητας ούρων που συμβαίνει ανεξάρτητα απο την βούληση του ατόμου.Διακρίνεται σε ακράτεια προσπαθείας κατά την οποία η απώλεια των ούρων συμβαίνει κατά την απότομη αύξηση της ενοκοιλιακής πίεσης (γέλιο,βήχας,πτάρνισμα,άρση βάρους) και σε επιτακτική ακράτεια κατά την οποία δεν είναι δυνατή η αναβολή της ούρησης και ο ασθενής σπεύδει επειγόντως στην τουαλέτα.

Η παθοφυσιολογία της ακράτειας και κατα συνέπεια η αντιμετώπισή της διαφέρει σε κάποια σημεία μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρέπει να εξετασθεί ξεχωριστά.

ΑΝΔΡΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ

Αίτια

- νευρογενή: παθήσεις του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος όπως όγκοι του εγκεφάλου.νόσος Parkinson,σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λ.π

- ιατρογενή: επεμβάσεις στην ελάσσονα πύελο και στην σπονδυλική στήλη όπου συμβαίνουν βλάβες σε νεύρα και σφυγκτηριακούς μηχανισμούς όπως η επέμβαση ριζικής προστατεκτομής.

- ψυχογενή: η ακράτεια είναι απότοκος ψυχικών νόσων.

ακράτεια απο υπερπλήρωση: σε περιπτώσεις αδυναμίας κένωσης της κύστης και μεγάλου υπολείμματος ούρων όπως σε υπερπλασία προστάτη η κύστη υπερχειλίζει και συμβαίνει ακούσια απώλεια ούρων.

Αντιμετώπιση

- φαρμακευτικά: χορήγηση αντιμουσκαρινικών φαρμάκων που δρούν χαλαρώνοντας την ουροδόχο κύστη.

- επεμβατικά: αντιμετώπιση της πρωτογενούς αιτίας με τοποθέτηση ταινίας ακράτειας (Sling)ή με υποβλενογόνια έγχυση στην προστατική ουρήθρα. Η ακράτεια απο υπερπλήρωση αντιμετωπίζεται με προστατεκτομή.

- διαλλείποντες καθετηριασμοί ή μόνιμος καθετήρας: σε περιπτώσεις που δέν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά όπως βαρειές νευρολογικές βλάβες.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ

Αίτια

Κατα αναλογία με την ανδρική ακράτεια τα αίτια μπορεί να είναι νευρογενή ή και ιατρογενή.Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις η ακράτεια οφείλεται σε χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους με συνέπεια τη μετακίνηση της ουρήθρας σε τέτοια θέση που να μήν είναι δυνατή η σύγκλησή της κατά την απότομη αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης όπως σε βήχα,πτάρνισμα,γέλιο και άρση βάρους (ακράτεια προσπαθείας).

Αντιμετώπιση

- φαρμακευτικά: χορήγηση αντιχολινεργικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της επιτακτικότητας και της υπερδραστήριας κύστης.

- ενδοκυστικές εγχύσεις με bottox: αποτελεί νεότερο τρόπο αντιμετώπισης της επιτακτικής ακράτειας στις περιπτώσεις εκείνες που η θεραπεία με αντιχολινεργικά δεν είναι ικανοποιητική.

- τοποθέτηση ταινίας ακράτειας: πρόκειται για μικροχειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης της ακράτειας προσπαθείας με εξαιρετικά αποτελέσματα και άμεση αποκατάσταση.

- κολποανάρτηση: σε βαρείες περιπτώσεις ακράτειας προσπαθείας που συνοδεύεται απο μεγάλη πρόπτωση της μήτρας.

Διερεύνηση

- εξέταση ούρων

- υπερηχογράφημα νεφρών-κύστεος 

- κυστεοσκόπηση

- ουροδυναμικός έλεγχος: Πρόκειται για εξειδικευμένη εξέταση που καθορίζει την παθοφυσιολογία της υπο εξέταση ακτάτειας και μας βοηθάει έτσι να επιλέξουμε την καταλληλότερη θεραπεία.